Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
Проф. д-р Д. Димов Ловеч

Прием

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНАПроф. д-р Димитър Димов“ – гр. Ловеч

ОБЯВЯВА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

 • Ветеринарна медицина Ветеринарен техник с разширено изучаване на английски език - дневна форма на обучение
 • Хранителни технологии Контрол на качество и безопасност на храни и напитки с разширено изучаване на английски език - дневна форма на обучение
 • Ветеринарна медицина – „Ветеринарен лаборант с разширено изучаване на английски език - дневна форма на обучение

Балообразуването се получава от удвоените оценки от НВО и оценката от Биология и ЗО и Химия и ООС от свидетелството за завършено основно образование

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в класиране по образец;
 2. Свидетелство за завършено основно образование .
 3. Служебна бележка с оценките от НВО.
 4. Медицинско свидетелство от личен лекар.

 

 • Подаване на документи за участие в приема в град Ловеч - 03-07.07.2020 г. вкл.
 • Обявяване на списъците и записване на приетите ученици на първи етап на класиране  или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  07. – 16.07.2020г. вкл.
 • Записване на приетите ученици от втори етап на класиране 07. – 22.07.2020г.
 • Подаване на заявления за трети етап на класиране 24-27.07.2020г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране.

 

Училището предлага специално отношение и грижа за нашите ученици:

 • Ново ученическо общежитие с безплатно ползване
 • Ученически стол
 • Професионално обучение в 11 специализирани кабинети и лаборатории с модерна ветеринарно медицинска и изследователска техника
 • Провеждане на учебна практика в реални условия и Учебно-опитна база
 • Стипендии по различни критерии /социална, за отличен успех, транспортни разходи, еднократни помощи и др./
 • Безплатни учебници за първата година на обучение и безплатни учебници по професионална подготовка за целия период на обучение
 • Различни форми на занимания по интереси – танцов състав, спортни дейности, и др.
 • Богата училищна библиотека специализирана и художествена литература
 • Спортна база. Фитнес зала
 • Възможност за придобиване на Свидетелство за управление на МПС категория В

 

За контакти:

гр. Ловеч 5500, ул. Райна Княгиня 3

Тел:  068603977, 068603976

Моб. тел.: 0879 604 506

e-mail:  vetschoollovech@mail.bg

facebook: ПГВМ Проф. д-р Д. Димов