Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
Проф. д-р Д. Димов Ловеч

История

През 1946 година с решение на Министерство на земеделието в Ловеч се открива първо по рода си държавно средно специално училище за преработка и консервиране на хранителни продукти от животински произход.

 

През учебната 1949/50 година с решение на Министерството на земеделието и горите учебното заведение е трансформирано във Ветеринарно - техническо училище с прием от 9 клас и срок на обучение 2 години. Завършилите добиват званието ветеринарен техник.

 

От учебната 1951/52 година училище се преобразува в Техникум по ветеринарна медицина с четири годишен срок на обучение и прием от 7 клас.

 

В новия учебен план се включват предимно ветеринарно медицински клинични дисциплини и въпроси от зоохигиена  зоопрофилактика . Това определя облика на техникума, внася ново качество в учебния процес - подготовката на средни техници за селското стопанство.

 

От 1956/57г.в техникума поставят начало на изграждане на материална база от опитни животни: коне, говеда, овце, птици, зайци и др. Тази традиция продължава и сега.

 

Особена гордост представляват традиционно постиганите успехи в областта на спорта- хандбал, джудо, борба, футбол. Изявява се самодеен театрален състав и танцов ансамбъл. Като реномирано учебно заведение техникумът е посещаван от делегации от Германия, Русия, Куба, Япония, Корея и от биващата Чехословакия и Югославия.

 

Традиционно преподаватели от техникума са участвали, като съавтори в изготвяне на учебниците по ветеринарно медицински дисциплини.

 

С решение на Министерство на образованието и науката през 2003 г. ВМТ Ловеч е преобразуван в Професионална гимназия по ветеринарна медицина. По предложение на педагогическия съвет за патрон на училището е избран проф. д-р Димитър Димов - световноизвестен класик на Българската литература и известен учен в областта на ветеринарната медицина (професор по анатомия и хирургия).

 

Професионалният си път в областта на ветеринарната медицина са започнали от училището 7 професори и редица изтъкнати научни работници.

 

През почти 70 годишното си съществуване ПГВМ е обучила и дипломирала над 10 000 ветеринарни техници и лаборанти, които са се реализирали в сферата на селското стопанство, хранително - вкусовата промишленост, институтите и станциите в страната.