Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
Проф. д-р Д. Димов Ловеч

Нормативни документи

Форми на обучение

-Дневна

-Самостоятелна

-Дуална