Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Magic of the Frame – Teach with documentary film

        

  Магията на кадъра - Учи с документален филм! - Магията става реалност

Деветте партньора от четири държави, учители и обучители в 5 училища с разработени четири пакета от филмови дейности продължиха да творят в проекта Магията на кадъра - Учи с документален филм!

 

Проектът навлезе в практическата си фаза, провеждана в рамките на училищата.

 

Партньорите изпълниха редица дейности, свързани с учителите и техните ученици. Бяха събрани данни за дейностите и мненията на участниците и бяха разработени идеи на учителите за нови методи, съобразени със спецификата на страната.

 

Пакетите на филмовите дейности са организирани в различните страни около четирите избрани филма:

 

 

Независимо от различните социални теми на документалните филми, избрани в 4-те страни, дейностите във всеки един клас следваха една и съща методологична структура:

 • представяне на документалния жанр и тема
 • прожекция на избрания за страната филм
 • дискусии за филма с учениците
 • посещение „на място“ на учениците за намиране и среща с хора, които са свързани или засегнати от социалния проблем, засегнат в гледания документален филм
 • събиране на обратна връзка от учениците (интервюта, снимки, писмени мисли
 • и т.н.)
 • допълнителни дискусии за личния опит и дейностите на учениците

 

Тази фаза е една от най-важните, тъй като предоставя важна информация, свързана с други резултати от проекта - разработване на учебна програма, обучително видео за работа на терен, професионален визуален дневник на проекта, педагогически наръчник и наръчник за обратна връзка на учениците.

Проектът Магията на кадъра - Учи с документален филм! се финансира по програма Еразъм+ по договор N: 2021-1-HU01-KA220-SCH-000029686.

 

  Magic of the Frame - Teach with documentary film!

We are glad to share the great news that our project Magic of the Frame - Teach with documentary film! has received financial support by Erasmus+ Programme under contract N: 2021-1-HU01-KA220-SCH-000029686.

The project has the ambitious objectives to help secondary school teachers to connect to and guide young people. This we hope to achieve by the making of a new method to highlight the importance of social issues, using documentary films – helped along with collecting knowledge in the field, film screenings and workshops, and collecting data through students’ feedback, in order to produce effective tools to bring students closer to reality in a protected environment and thus offer a model to the teachers and other educators.

The project’s primary target group is secondary school teachers, willing to tackle social issues in class and open to using documentaries in education.

 

Project Countries:

Bulgaria

Hungary

Lithuania

Netherlands

 

Project partnership:

Leading partner:

Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, Hungary

Partners:

Changes & Chances, Netherlands

Civil Initiatives Association - Lovech, Bulgaria

CROMO Alapitvany, Hungary

Kürt Alapítvány, Hungary

Professional school of veterinary medicine " Prof. dr. Dimitar Dimov", Bulgaria

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), Netherlands

VŠĮ Nepatogus kinas / PO Inconvenient Film, Lithuania

Youth Centre Babilonas, Lithuania

 

Project results:

The project covers variety of activities closely connected to achieving the following Project Results:

 • Curriculum development
 • Online Database
 • Tutorial Video for Field Work
 • Professional Visual Project Diary
 • Pedagogical Manual
 • Development of short trainings
 • Manual about Student Feedback
 • Toolkit/exercise book (good practices from teachers)

Within the project implementation period 4 short training for teachers outside the partnership will be organized as well as 4 classic multiplier events and teacher exchanges related to the different film packages.

Within the project, a Magic of the Frame website will be created and also a Facebook page, where all activities will be shared as well as the project results.

 

Project budget: 356 488 EUR