Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Приобщаваща и устойчива геймификация в училищното образование

    „Приобщаваща и устойчива геймификация в училищното образование“ е френски проект на програма Еразъм+, който беше насочен към  специалността „Контрол на качество и безопасност на храни и напитки“, като с неговите продукти се дава добавена стойност на практическото обучение на  учениците от Националната гимназия по ветеринарна медицина. Това е възможност за участие в международен екип, за създаването на резултати, които ще развият предприемачески умения, екологично мислене и устойчивост в този сектор.

В проекта бяха включени 10 партньори от 8 държави  – България, Кипър, Италия, Турция, Франция, Гърция, Румъния и Испания.

В резултат на дейностите по проекта се създаде Практическо ръководство за екологичен и приобщаващ туризъм за учители в pdf и аудиогид версия, на базата на 300 страници, базирани на анализ на нуждите на 50 студенти с увреждания и 50 HoReCa професионалисти, с превод на английски и на 8-те национални езика.

Темата, по която се направи проучване от страна на училището беше „Как да намалим хранителните отпадъци. Добри практики в България и Европа“. Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина “Професор д-р Димитър Димов” беше водеща организация по този резултат.

Дигитална образователна игра за екологичен и приобщаващ туризъм е друг резултат от проекта, базиран на управленска игра, в която учениците са изложени на симулирани сценарии за управление на хотел и ресторант, предназначени да насърчават устойчиво и приобщаващо поведение. Учениците назначават персонал, избират хранителни продукти, правят дневни менюта и взимат предприемачески, екологични и устойчиви решения.

Накрая бяха създадени Насоки за училищно образование за професионалните училища, в направление хранителни технологии, посветени на насърчаването на приобщаващ и устойчив туризъм. Бяха направени транснационални сравнения между училищните програми за насърчаване на устойчиво поведение.

В хода на проекта учители от Националната гимназия по ветеринарна медицина участваха в три международни конференции в Мадрид, Анкара и на о. Корсика, където представиха своите разработки по различни теми.

Заключителното събитие по проекта се състоя на Димитровден в Ловеч.

Пробирането на играта, формирането на екологични, предприемачески умения и устойчиво поведение ще са от полза за учениците при реализирането им в бъдеще на пазара на труда.