Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Приобщаваща и устойчива геймификация в училищното образование