Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

45 000 ученици в занимания по интереси

 
  Приз за добри практики в извънкласните и извънучилищни дейности
весник АзБуКи, брой 35/2023г.