Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

9 Май - Денят на Европа

9 Май - Денят на Европа
На 9 май 2020 година се навършват 75 години от края на Втората световна война.
Тази дата се е превърнала в символ на единството и мира в Европа, защото слага край на опустошителните набези на Германската армия.
През 1985г. ръководителите на страните, членуващи в Европейския съюз обявяват този паметен ден за ДЕН НА ЕВРОПА.
Неслучайно 9 май става символ на Обединена Европа, заедно с Одата на радостта от Деветата симфония на Бетовен, единната валута и синьото знаме със златните звезди.
На тази емблематична дата през далечната 1950 г. френският външен министър Робер Шуман огласява публично своята историческа декларация за обединение в Европа. Ето част от нея:
„Световният мир не може да бъде съхранен без творчески усилия, съответни на опасностите, които го застрашават.
Приносът, който организирана и жизнена Европа може да донесе на цивилизацията, е необходим за поддържането на мирни отношения. В продължение на повече от двадесет години Франция беше начело в отстояването на идеята за обединена Европа, като основната й цел беше да служи на мира. Обединена Европа не бе създадена и в резултат дойде войната.
Европа няма да се създаде отведнъж, нито следвайки единствен план. Тя ще бъде изградена с помощта на конкретни стъпки, водещи преди всичко до действителна солидарност..."