Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Целзий, Келвин и страданието на глаголното лице

В деня на числото Пи , 14.03.2023 г., в НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч, си дадоха среща „Целзий, Келвин и страданието на глаголното лице“ в един бинарен урок по физика и български език в 8 клас, по инициатива на г-жа Велислава Вътова, учител по български език и литература, и г-жа Камелия Калчева, учител по физика и астрономия.
Знанията на осмокласниците върху страдателния залог като един от специфичните морфологични маркери на научния стил проличаха в урок за топлинното движение на градивните частици и връзката между температурните скали на Целзий и Келвин.
Преобразуването на температурите от Целзий в Келвин, както и преобразуването на формите на глагола от деятелен в страдателен залог, се оказаха лесна задача за учениците благодарение на подготвените от учителките игрови дейности с помощта на платформите learningapps.org и wordwall.ne.
Осмокласниците успешно овладяха прилагането на специфичната функция на залога в речевата практика и в научния стил.
Поздравления за целия екип от учители и ученици!