Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Да изпратим с благодарност УСПЕШНАТА 2021 година за Националната гимназия по ветеринарна медицина, която:

Да изпратим с благодарност УСПЕШНАТА 2021 година за Националната гимназия по ветеринарна медицина, която: 

- [ ] бе одобрена за втори етап на финансиране 2021 г. по Национална програма “ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА”. В архитектурния план се трансформира пространството на кабинет “Вътрешни болести” и “Химия и хранителни технологии” и се оборудва високотехнологично, в услуга на иновациите в професионалното обучение. Екипът от преподаватели ще реализира в часовете за практическа професионална подготовка трансфер на знания и умения между професиите ветеринарен техник, ветеринарен лаборант и техник- технолог по качество на храни. 

- [ ] Отново на първа страница на вестник “Азбуки” 

- [ ] Новите цели на училището бяха свързани с дигитализация на учебния процес при изучаване на професията, засилване на дигиталните умения и компетентности, разработване на собствено учебно съдържание от страна на учители и ученици, подобряване на условията за работа и обучение в STEM направлението с фокус върху специализираното обучение по професиите, стимулиране и насърчаване на изследователския подход в обучението, експерименталната дейност, екипната работа, критичното мислене и креативността на учениците.  

- [ ] Успешна работа по втория ни иновативен проект „Техници под „контрол“ – симбиоза между две професии“, в който се осъществява трансфер на знания между две професии, за да могат нашите ученици да се адаптират  ефективно в бързопроменящия се пазар на труда. Поздравления за иновативния ни екип Иваничка Георгиева-Цветанова, г-жа Камелия Калчева, д-р Николай Николов и инж. Сийка Динкова 

- [ ] Успешен старт на проект “Оборудване на кабинета по анатомия” през март, чрез който обучението по анатомия стана високо технологично, с холограми. Всички учители по професионално обучение преминаха успешен курс по новите технологии. 

- [ ] Ново ноу-хау в рекламата по план-приема, които се изнесе във виртуалното пространство - страница Невена Рогашка, профил във ФБ -Ивайло Пенев, група по хранителни технологии и Инстаграм инж. Йоана Василева, You Tube канал - инж. Георги Цветанов и успешен рекламен проект с “Уча се” 

- [ ] Старт по редица Национални програми, между които изграждане на Wi-Fi мрежа в училище. 

- [ ] Проект “ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ” - инж. Сийка Динкова и инж. Красимир Цочев, предостави възможност на работодателите да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. В проекта бяха предвидени средства за оборудване, софтуер, учебни помагала, работно облекло, като нашите инженер-технолози преминаха обучение. Статия в “Учителско дело” за проекта ни. 

- [ ] Изпращане на випуск 2021, като голяма част от нашите ученици продължиха обучението си по професията и успешно се внедриха на пазара на труда. 

- [ ] В навечерието на 75 годишнината на Ветеринарния, г-жа Иваничка Маринова учител по биология получи заслужено признание - плакет “СВ. СВ. Кирил и Методий” на община Ловеч. Тази учебна година тя получи и друга награда, наградата на нашите ученици за любим учител - “Учител- будител” 

- [ ] 75 ГОДИНИ НПГВМ град ЛОВЕЧ бе отпразнуван по нетрадиционен начин по идея на психолога ни г-жа Даниела Тодорова 

- [ ] СЕДМИЦАта НА ИНОВАЦИИТЕ! По НП”Иновации в действие” представихме интегративен урок по учебна практика пред учители и ученици от ПГМЕТ Троян и СУ “Цветан Радославов” град Свищов. Учениците от гостуващите училища взеха участие наравно с нашите възпитаници при органолептичния анализ. Обменът на добри практики продължи, като учители и ученици от Ветеринарния гостуваха в град Свищов. 

- [ ] Седмицата на писателя Димитър Димов беше организирана от г-жа Мая Величкова учител по БЕЛ. 

- [ ] СЕДМИЦА НА КЛУБНИТЕ ДЕЙНОСТИ “Народни танци” с ръководител Стефан Иванов, “Волейбол” Мартин Каталиев, “Кинология” д-р Николай Николов, “Артателие” Христина Христова, “Хранителни технологии”  инж. Сийка Динкова, “Онлайн маркетинг” Невена Рогашка - интересни инициативи на учителите. 

- [ ] В СЕДМИЦАТА НА ПРОФЕСИИТЕ се проведе Форум на иновациите по НП “Иновации в действие” - модул 2, в който участваха  над 60 педагогически специалисти от Ловеч, Троян, Луковит, Орешак и Черни Вит. 

- [ ] За доброто партньорство и прекрасната образователна среда, която ни дава възможност да работим и творим, г-жа Маринова кмет на Ловеч е първата, която получи статуетка кон - символа на училището ни. 

- [ ] Успешно приключиха дейностите по визитата в Италия на преподаватели от Националната гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч по проект на Еразъм+. Различни, предприемчиви, оригинални бяха италианците в своите професионални идеи. 

- [ ] Ученици на ветеринарния летуваха на морския курорт “Албена” по Национална програма “Отново заедно” 

- [ ] Лятна практика с ученици от двете ни специалности в Италия по проекта на Еразъм+ , като и за учениците ни нашите партньори бяха подготвили прекрасна програма, но така е когато се работи с най-добрите! 

- [ ] Националната гимназия запази статута си. Правителството реши шест професионални гимназии да запазят статута си на училища с национално значение, считано от 01 септември 2021. 

- [ ] Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Д. Димов" в Ловеч завърши проект по програма „Еразъм+”, Ключова Дейност 1: „Образователна мобилност за граждани” сектор „Професионално образование и обучение“ - „Нека заедно да изградим бъдещето си“ с координатор г-жа Невена Рогашка. Резултатите и дейностите по проекта бяха представени на пресконференция в Регионалния пресклуб на БТА в Ловеч.  

- [ ] Обучение на учители майсторски клас по Проектно-базирано обучение продължи успешното ни сътрудничество с “Уча се” 

- [ ] През ноември - обучение в Барселона по проект на Еразъм+ “Учители на бъдещето”, в който успешно се включиха Ивайло Пенев и Христина Христова. През следващата година обученията продължават. Ветеринарният е партньор в още два международни проекта. 

- [ ] Въпреки онлайн обучението учителите на Националната гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч продължават да са активни, креативни и търсещи различни полета за изява на нашите ученици. 

- [ ] ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР: Професията да спасяваш най-беззащитните. Училището разполага с доказани професионалисти, ветеринарни лекари и инженер - технолози, които обучават безкомпромисно млади специалисти. 

- [ ] Националната гимназия по ветеринарна медицина има нови цели и хоризонти. Спечелихме акредитация по ЕРАЗЪМ +, в областта на професионалното образование и обучение, която ще даде възможност за развитието на специфични професионални умения, необходими за настоящия и бъдещия пазар на труда. 

Такава бе за нас 2021 година - динамична, креативна, приключенска, вълнуваща. По пътя срещахме не само приятели, но светът е шарен…  

 На всички, които ни помагаха и подкрепяха благодарим!  

 На прекрасния екип на Ветеринарния желая здраве и нови висоти! Привилегия е да се работи с Вас, колеги! 

2022 година е пред нас…  

И най-доброто предстои!