Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Казват, че бялото е цветът на мира и духовността, розовото пък било цветът на щастието, но за да има щастие трябва да има толерантност, съпричастност, емпатия и приемане.
Водени от желанието си да развием тези качества в нашите възпитаници ,всяка година последната сряда на месец февруари ,ние от НПГВМ "Проф. д-р Д. Димов" гр. Ловеч отбелязваме световният ден за борба с тормоза в училище известен още като „Казват, че бялото е цветът на мира и духовността, розовото пък било цветът на щастието, но за да има щастие трябва да има толерантност, съпричастност, емпатия и приемане.
Водени от желанието си да развием тези качества в нашите възпитаници ,всяка година последната сряда на месец февруари ,ние от НПГВМ "Проф. д-р Д. Димов" гр. Ловеч отбелязваме световният ден за борба с тормоза в училище известен още като „Ден на розовата фланелка“ .“ .