Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Днес се състоя първата сбирка на клуба по интереси " Кулинарни пътешествия в света на хранителните технологии". По стара българска традиция, участниците бяха посрещнати от ръководителя на групата инж. Динкова с хляб и сол. След като вкусно похапнаха от топлата питка, учениците се запознаха с тематичния план на клуба и предстоящите инициативи и училищни празници, в които ще вземат участие със своите кулинарни произведения.