Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Днес ученици от Франция посетиха НПГВМ " Проф. д-р Димитър Димов"

Международните отношения на Националната гимназия по ветеринарна медицина продължават да се развиват!
Днес ученици от Селскостопанското училище - гр. Лавал, Франция посетиха НПГВМ " Проф. д-р Димитър Димов" . Интерес предизвикаха кабинетите по Анатомия, Паразитология, Микробиология и STEM центъра на училището.