Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Националната гимназия по ветеринарна медицина представи добри практики и иновативни подходи на работен семинар в гр. Вършец с директори на училища осъществяващи професионално образование и обучение от областите Видин, Враца, Ловеч и Монтана. В дискусията за новостите и предизвикателствата пред професионалното образование и обучение взе участие г-жа Таня Михайлова, заместник министър на образованието и науката и експерти от министерството. Като част от програмата бе посетено и СУ “Иван Вазов”, където намерихме нови приятели.