Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Използване на облачните технологии в образователния процес

Екипът на НПГВМ се квалифицира на тема "Използване на облачните технологии в образователния процес", което е още една крачка към дигитализацията на училището.