Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ, Ключова дейност 1

Националната гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч е с одобрен за финансиране проект по ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Професионално образование и обучение" за 2023-2024 година.