Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Ежегоден пазар за породисти животни в Città di Castillo

Ежегоден пазар за породисти животни в Città di Castillo.
Най-голям интерес предизвика бика ИТАЛО - шампиона на Италия от породата кянина. Височината му е 190 см, а тежеста 1700 кг.
Проектът на Еразъм + ни запознава с европейски практики в отглеждането на животни, организация на фермите, иновации, месни биохрани и вкусове на една от най-интересните кухни на света. 
 
ЕРАЗЪМ + Италия 2022 Акредитация Договор № 2022-1-BG01-KA121-VET-000054520