Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

ГОТВАРСКА РАБОТИЛНИЦА

По инициатива на осмите класове в “сладка” ГОТВАРСКА РАБОТИЛНИЦА се срещнаха ученици на Националната гимназия и деца и младежи с увреждания от “Центрове за настаняване от семеен тип" - “Надежда" и "Любов"- гр. Ловеч
Работилницата по проект “Управляваме училището с ученическо самоуправление”
се проведе в подкрепа на социалната интеграция на деца и младежи в неравностойно положение, изразявайки позицията на учениците за солидарност, подкрепа и зачитане равенството между всички хора.