Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

НП “Иновации в действие”2022 г.

НП “Иновации в действие”2022 г.
Ловеч 21 и 22 април 2022 г.
В Националната гимназия по ветеринарна медицина гостуваха 2АЕГ “Томас Джеферсън” от София - иновативно училище, което поставя стандартите в българското образование и партньорите ни СУ “Христо Ботев” от Козлодуй и ОУ “Христо Ботев” от Лесново.
Иновативният ни екип представи интегриран практически урок за българското кисело мляко. Колегите ни от езиковата гимназия ни пренесоха в бъдещето, със своята презентация “Училище на бъдещето”. Ние разказахме за успехите и предизвикателства в усвояване на професиите, в които обучаваме ученици от 15 области на България.

София 9 и 10 юни 2022 г.
Иновативният ни екип участва във форум на иновациите, където 2АГ “Томас Джеферсън” ни представиха иновативните си проекти в едно УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО.