Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА

  Националната гимназия по ветеринарна медицина бе одобрена за втори етап на финансиране 2021 г. по Национална програма “ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА”. В архитектурния план се трансформира пространството на кабинет “Вътрешни болести” и “Химия и хранителни технологии” и се оборудва високотехнологично, в услуга на иновациите в професионалното обучение, които сме въвели в училището.
Екипът от преподаватели ще реализира в часовете за практическа професионална подготовка трансфер на знания и умения между професиите ветеринарен техник, ветеринарен лаборант и техник- технолог по качество на храни, за да могат нашите ученици да отговорят адекватно на изискванията на бързо променящия се пазар на труда.
 
 
 Линк към други сайтове