Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Днес два от клубовете по интереси при НПГВМ - " Кинология" и "Кулинарни пътешествия в хранителните технологии" имаха общо изнесено занятие във фирма "Фуражни храни" гр Ловеч, специализирана в производството на храни за домашни любимци и риби.
Учениците се запознаха с целия технологичен процес - от приемането на суровините и материалите, и тяхната преработка, до разфасоването и пакетирането на готовата продукция. Посетиха и лабораторията, в която със съвременна техника се прави качествен контрол на суровините, междинните продукти и готовата храна. В производствената база видяха линиите за екструдиране и гранулиране, които се управляват и контролират автоматично. Наблюдаваха и процеса на пакетиране и опаковане на готовата продукция.
Благодарим на ръководството на "Фуражни храни" за отзивчивостта, а също така и на младите и усмихнати технолози, които отделиха от своето време, за да ни запознаят с целия технологичен процес и компетентно да отговорят на нашите въпроси.