Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Ловчанско читалище

На 14 юни в Ловчанско читалище "Наука- 1870г." се състоя концерт " Шарено и заедно", организиран от Обществено консултативен съвет по училищни политики към областния управител на град Ловеч. Гости на концерта бяха д-р Иваничка Буровска - началник на РУО Ловеч, инж. Светослав Славчев - областен управител и г-н Христо Радославов - експерт " Комуникации и Па ртньорства" в Национален младежки форум.
Идеята на специалния концерт бе танцови състави и изпълнители от различни училища в област Ловеч да участват в съхраняването на музикалното наследство и българските традиции.
Впечатляващо и пъстро бе изпълнението на танцовия състав към на НПГВМ с хореограф Стефан Иванов.
Талантливите танцьори на Ветеринарния " оживиха" сцената и повишиха градуса на настроението с новия си танц и прекрасното му изпълнение.