Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

По случай 150 години от структурирането на Периодичната система, 2019 година бе обявена за международна година на Менделеев. Във връзка с това в НПГВМ, в периода от 18.03-22.03 бе отбелязана седмица на химията. С редица инициативи, информационен кът, презентация, запознаване с интересни факти от живота и научната дейност на известни химици започна седмицата. Организирано беше и отборно състезание " Не е скучно, не е трудно, химията се учи лесно....", в което учениците показаха знания в областта на природните науки.