Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

мобилност на учители по Акредитация на програма Еразъм +

Производство на лимончето и продукти от лимони в едно сладко първо пътуване от мобилност на учители по Акредитация на програма Еразъм +