Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Началото на новата учебна година

Началото на новата учебна година ще е на 15.09 от 10:00 часа на двора на училището !

Родителска среща за 8 клас ще се проведе на 15.09 след откриването!

Настаняването в общежитието на НПГВМ ще е възможно на 14.09 от сутринта !
Настаняването във второто общежитие в ж.к. Здравец ще е на 14.09 от обяд!