Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Национална инициатива „Управляваме училището с ученическо самоуправление“

Национална Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицина е избрана да участва в Национална инициатива „Управляваме училището с ученическо самоуправление“ и е единственото избрано училище от цялата област.

НПГВМ е избрана да участва за постигнати високи резултати в процеса на образование и възпитание на учениците.

Представители от всички класове се включиха  в Ученическия съвет на училището. 

Информация за предстоящите събития ще бъде публикувана на сайта на училището.