Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Национална Инициатива "Управляваме училището с ученическо самоуправление"

През м. март НПГВМ е включена да участва в Национална Инициатива "Управляваме училището с ученическо самоуправление".
В периода - март, април и май по предложение на ученическите съвети в училището се проведоха разнообразни дейности.
Инициативите проведени по НИУУС са отразени в електронен вестник " ВЕТЕРА", който Ви предоставяме да прочетете.

Прикачени документи

ВЕСТНИК ВЕТЕРА