Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Национална програма Иновации в действие

НП “Иновации в действие” В Националната гимназия по ветеринарна медицина гостуваха 2АЕГ “Томас Джеферсън” от София - иновативно училище, което поставя стандартите в българското образование и партньорите ни СУ “Христо Ботев” от Козлодуй и ОУ “Христо Ботев” от Лесново. Иновативният ни екип представи интегриран практически урок за българското кисело мляко. Колегите ни от езиковата гимназия ни пренесоха в бъдещето, със своята презентация “Училище на бъдещето”. Ние разказахме за успехите и предизвикателства в усвояване на професиите, в които обучаваме ученици от 15 области на България.