Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Националната гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч празнува първия учебен ден!

Националната гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч празнува първия учебен ден!