Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Най-старото училище по ветеринарна медицина в България

Националната гимназия в град Ловеч е най-старото училище по ветеринарна медицина в България!
ВАЖНО! ВАЖНО! – ПРИЕМ ЗА 23-24 година в следните специалности:
1.- Ветеринарна медицина – „Ветеринарен техник“ с разширено изучаване на английски език.
2.- Хранителни технологии – „Контрол на качество и безопасност на храни и напитки“ с разширено изучаване на английски език – дневна форма.
3.- Хранителни технологии – „Контрол на качество и безопасност на храни и напитки“ с разширено изучаване на английски език – дуална форма.
Какво получвате, когато изберете нашето училище:
- Училището предлага специално отношение и грижа за нашите ученици.
- Ученически стол – закуска и обяд.
- Професионално обучение в 11 специализирани кабинети и лаборатории с модерна ветеринарно -медицинска и изследователска техника.
- Провеждане на учебна практика в реални условия и Учебно-опитна база.
- Стипендии по различни критерии /социална; за отличен успех; транспортни разходи; еднократни помощи и др./.
- Безплатни учебници за първата година на обучение и безплатни учебници по професионална подотовка за целия период на обучение.
- Спортна зала, тенис маса, фитнес зала.
- Участие в проекти по Еразъм+ за обмяна на ученици в различни европейски държави.
Подаване на документи за участие в приема 05 - 07.07.2023 г. вкл.
- Обявяване на списъците и записване на приетите ученици на първи етап на класиране, или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране от 13.07 – 17.07.2023 г. вкл.
- Записване на приетите ученици от втори етап на лкасиране от 20.07 – 24.07.2023 г.
- Подаване на заявление за трети етап на класиране от 26 – 27.07.2023 г.
- Записване на приетите ученици от трети етап на класиране 01 – 02.08.2023
ВАЖНО! Необходими документи за кандидатстване прием 2023 – 2024 година:
- Свидетелство за завършено основно образование.
- Резултати от удвоените оценки от НВО и оценката от Биология и ЗО и Химия и ООС в Свидетелството.
- Заявление за участие в класиране по образец.
- Служебна бележка с оценките от НВО.
- Медицинско свидетелство от личен лекар.