Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

НОМИНАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ /EITA/

НОМИНАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА
ЗА ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ /EITA/
ЗА НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ
ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
В ЛОВЕЧ!
  В навечерието на Деня на българските будители, нашето училище бе номинирано за тази престижна награда на Европейската комисия, което е високо признание за труда ни в проекта по програма Еразъм+ -“Нека заедно да изградим бъдещето си”
Наградата има за цел да покаже изключителни преподавателски практики, прилагани в рамките на програма Еразъм+ и да отдаде признателност на учителите и техните училища, които имат голям принос за развитието и утвърждаването на учителската професия.
Екипът на проекта присъства на събитието на национално ниво в град Пловдив.
Националната гимназия по ветеринарна медицина към момента изпълнява четири международни проекта. Акредитирани сме в областта на професионалното образование и обучение по програма Еразъм+.