Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“ е домакин на втората международна среща на учители и екипа по проект „Magic of the Frame – Teach with documentary film!“

От 09.11.2022 г. до  11.11.2022 г. в град Ловеч ще се проведе втората международна среща на учители и екипа по проект „Magic of the Frame – Teach with documentary film!“ на  унгарската киностудия Palantír Film .

Проектът е финансиран в рамките на програма Еразъм + към Hungarian National Agensy  с договор N: 2021-1-HU01-KA220-SCH-000029686 с партньори от 4 страни членки на ЕС, в т.ч. два партньора от Ловеч в лицето на сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“ и Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ Ловеч. Партньори по проекта още са: