Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

  НПГВМ гр. Ловеч участва в Образователната програма

  НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч участва в Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", която се осъществява в резултат на споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Целта е повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България. В тая връзка, както и обявения от Окръжен съд – Ловеч конкурс за ученическо есе на тема „Моите права като гражданин на Европа“ по повод годишнината от подписването на Европейската конвенция, ученици от гимназията участваха с разработени есета. Трима от тях бяха отличени с грамоти за успешното си участие в конкурса. 12-годишен от Румянцево спечели конкурс на Окръжен съд – Ловеч | Новини Ловеч Медия (lovechmedia.com)

https://lovechmedia.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8/12-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81/?fbclid=IwAR25juXWztffvOXNptcCMPCsVzGcDRUbvKlIuL9pyqcUpfLHtSVhdgoLfLU