Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч уверено върви към успеха

Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч уверено върви към успеха Националната професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч, е най-старото ветеринарно училище в България, което приема ученици от 15 области на страната. Уверени в своя потенциал, не се спряхме пред предизвикателствата на времето, а решихме да ги използваме като нови възможности за надграждане на постигнатото през изминалите години. Пандемията от COVID-19 и невъзможността за жив контакт, ни провокира да направим рекламна кампания в социалните медии. Избрахме личности – уверени, усмихнати, с професионално представяне в рубрика. Инвестирахме във фотосесии на наши събития – цветни и позитивни… Организирахме дискусии и публикувахме статии, които бяха забавни и мотивиращи, и така спечелихме още повече последователи. Освен Фейсбук профила ни, създадохме страница и в Инстаграм, обновихме сайта си. Решихме да разработим виртуална разходка из кабинетите на обновеното ни училище за сайта, като за съдействие потърсихме симпатичния млад екип на „Уча се“. След многократни разговори със сценарист, креативен директор и организатор, подадената информация за нашето училище беше творчески обработена, а снимките трансформирани в анимация. Всичко това се превърна в рекламно анимирано портфолио, което е първият подобен продукт в България, разработен в партньорство между образователния сайт „Уча се“ и Националната професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч. Неговото създаване даде резултати не само за осъществяване на приема ни, но и за подбора на учениците ни. Успешна е дейността ни и по НП „Иновации в действие“ МОДУЛ1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Пред броени дни в гимназията ни гостуваха наши партньори от 2. АЕГ „Томас Джеферсън”, гр. София, СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй и ОУ „Христо Ботев“, с. Лесново. Всички тези иновативни училища заедно със своите партньори осъществяват двустранно сътрудничество за обмен на иновативни практики, като реализират чрез взаимни посещения на място. Така се създават професионални общности в училищата и между училищата, в които учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите практики. Интересен е обменът на учебни стратегии между водеща за страната езикова гимназия, каквато е 2. АЕГ „Томас Джеферсън”, гр. София и нашата Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина, който се осъществи по време на срещата, преминала под наслов „Училище на бъдещето“ – учителят на бъдещето, промените, които предстоят, новите компетентности, методи на преподаване и училищното лидерство. Иновативният ни екип представи интердисциплинарен практически урок „Българското кисело мляко – гаранция за здраве и дълголетие“, което е част от проекта ни „Техници под контрол – симбиоза между две професии“. В него професията на ветеринарния техник се среща с професията на техник-технолога по контрол на качество и безопасност на храни, което е и предпоставка за придобиване на гъвкавост, креативност и активност от страна на нашите ученици за пазара на труда. Колаборацията от микробиология, ветеринарно-санитарна експертиза, химия, биология, паразитология, организация и методи на технологичен контрол и хигиена на храните успешно се обединяват през изминалите три години от преподаватели: ветеринарен лекар, инженер – технолог, биолог и химик. Така се развиват в учениците ключови компетентности за планиране на лабораторни упражнения, работа в екип, интерпретиране, тълкуване на резултати и други необходими практически умения. В урока за киселото мляко в експерименталната му част – органолептичен анализ, участваха и учениците от трите училища, като взимаха проби наред с нашите ученици от различните видове кисело мляко, попълваха фишове и таблици по БДС и наблюдаваха бактерии с дигитални микроскопи. Вдъхновяваща беше дискусията, в която учители от различни области на знанието, от различни видове училища обединиха усилията и времето си в търсене на истината как учениците могат да подобрят образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и мултиплициране на добрите иновационни практики. Колегите ни от столичната 2.АЕГ „Томас Джеферсън“ споделиха дизайна на обучението при използване на модела 1:1, в който се променя ролята на учителя и ученика. С много емоционална презентация ни пренесоха в „Училище на бъдещето”, където учителят е ментор, а учениците търсят, подбират и създават учебно съдържание. Така намерихме допирни точки между езикова и професионална гимназия - създаване на дигитална култура и адекватни учебни стратегии, подходящи за предизвикателствата на времето. Не спираме да се развиваме и да привличаме нови и още по-мотивирани млади хора, предоставяйки им уникални възможности за личностно и професионално реализиране на пазара на труда. И ще продължим по пътя на успеха и в бъдеще! Габриела ГЕОРГИЕВА, директор на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч