Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

НПГВМ Ловеч за пореден път взе участие в Регионален форум по НП " Иновации в действие"

НПГВМ Ловеч за пореден път взе участие в Регионален форум по НП " Иновации в действие", който се проведе в Троян на 28-29.04. 2022г. Ветеринарната гимназия представи опита си в направление " Добри иновативни практики в училище". За четвърта година Ветеринарният прилага интердисциплинарни взаимодействия в образователния процес в часовете по учебна практика, като по този начин повишава мотивацията и активността на учениците.