Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

НПГВМ получи статут на ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

  Националната гимназия по ветеринарна медицина получи статут на ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ в професионалното образование и обучение. Това ни включва заедно с други 27 училища от цяла България в инвестиционния План за възстановяване и устойчивост в Инвестиционен проект 2 “Модернизация на Образователна инфраструктура “.
Училището е избрано по комплексна оценка по разработената от МОН методология.
Планът предвижда одобрените професионални гимназии да бъдат оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания и да се превърнат в ядро на регионални екосистеми, повишаващи регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между професионални гимназии, висши училища, компании, местни власти и други образователни институции.