Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Oтбелязване на професионалния ни празник-14 декември

Празничната седмица продължава с отбелязване на професионалния ни празник-14 декември Ден на ветеринарния специалист!
Клуб Занимателна анатомия, Кинология, Хранителни технологии и Онлайн реклама и медии направиха следобеда забавен с викторини, игри, музика и подаръци.
Поздравления за д-р Евелина Николова, д-р Николай Николов, д-р Калин Кръстев, г-жа Мая Величкова и инж. Сийка Динкова!