Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Oтличията на Регионално управление на образованието - Ловеч.

   С благодарност на прекрасния екип на Националната гимназия по ветеринарна медицина и с гордост от постигнатото през учебната година приехме отличията на Регионално управление на образованието - Ловеч.
Инж. Сийка Динкова, част от иновативния екип и учител на класирани ученици от националното състезание организирано от Университета по хранителни технологии - “Млад изследовател”.
Д-р Николай Николов и г-жа Камелия Калчева от същия екип, вдъхновили много млади хора за участие в състезания и конкурси, участници в проекти и експериментатори.
Г-жа Велислава Вътова и г-жа Мая Величкова учители по БЕЛ, с изявени ученици, неуморни иноватори…
Възпитаници на Ветеринарния получили призови места в състезания и конкурси.
И накрая аз, с дълго чакано и безценно признание от учителската общност за високопрофесионална дейност в системата на средното образование.
Този прекрасен момент с нас споделиха г-н Ивайло Пенев, синдикален лидер на НПГВМ, г-жа Иваничка Маринова -“Учител на годината” и д-р Евелина Николова.