Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

Проект “ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ” ще предостави възможност на работодателите да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. В проекта са предвидени средства за оборудване, софтуер, учебни помагала, работно облекло, курсове.