Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Посещение на национален селекционен център за развъждане на бикове - италиански породи - ANABIC

Посещение на национален селекционен център за развъждане на бикове - италиански породи - ANABIC- презентация на породите Marchigiana, Cnianina, Romagnola, Podolica и представяне на породисти, едногодишни бичета по проект на програма Еразъм.