Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Практическо заниятие - интегративен урок

Пълноценно използвахме времето, в което учим присъствено в училище, за да организираме дейности по иновативния ни проект. Проведохме практическо заниятие - интегративен урок с тема “Пчелите и медът - значението им за човека и природата”, в който се съчетаха предметите “Пчеларство”, “Ветеринарно - санитарна експертиза на продуктите от животински произход”, Биология и ЗО, Химия и ООС. В условията на новата нормалност д-р Николай Николов, инж.Сийка Динкова и г-жа Иваничка Маринова направиха чудесен урок, на който акцентът беше поставен на професионалното обучение.
Съвършенната организация на работа в кошера, изключително хранителните и здравословни продукти от работата на пчелите са перфектния поведенчески образец даден ни от природата.