Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Практика на ученици от 11 клас.
Специалност: Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
Учениците проведоха прецизен, обемен анализ на силната солна к-на( НСL).
За самото изследване те използваха стандартен р- р на натриева основа(NaOH), стандартизиран р-р на HCL и киселинно- основният индикатор фенолфталеин. В края на практическия урок, те сами изчислиха концентрацията на анализираната к-на