Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

АКРЕДИТАЦИЯТА по програма ЕРАЗЪМ

 Приключи първият проект на АКРЕДИТАЦИЯТА по програма ЕРАЗЪМ в професионалното образование и обучение в Националната гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч. Две мобилности, на ученици и учители, много възможности, добри практики в малки предприятия и ферми, професионални училища с дуална форма на обучение и иновации са част от програмата ни в Италия.