Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Съобщение изпити юлска сесия - 2022 дневна форма

СЪОБЩЕНИЕ

 

за провеждане на поправителна юлска сесия ,

учебна 2021-2022 г.

за ученици от  IX, X и XI клас,

дневна форма на обучение

 

Вид на изпитите

изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет

 

Учебен предмет

Дата

Начален час

Място на провеждане

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

Математика - ЗУЧ

9, 10 клас

05.07.2022 г.

 

8.30 ч.

 

НПГВМ

стая 208

08.07.2022 г.

инф. табло

Гражданско образование – ЗУЧ – 11 клас

05.07.2022 г.

 

8.30 ч.

 

НПГВМ

стая 208

08.07.2022 г.

инф. табло

Организация и методи на технологичен контрол  - СПП – 11 клас

05.07.2022 г.

 

8.30 ч.

 

НПГВМ

стая 208

08.07.2022 г.

инф. табло

Инфекциозни болести – СПП -11 клас

06.07.2022 г.

 

8.30 ч.

 

НПГВМ

стая 208

08.07.2022 г.

инф. табло

Животновъдство -СПП

9 клас

06.07.2022 г.

 

8.30 ч.

 

НПГВМ

стая 208

08.07.2022 г.

инф. табло

Немски език – ЗУЧ

10 клас

06.07.2022 г.

 

8.30 ч.

 

НПГВМ

стая 208

08.07.2022 г.

инф. табло

Български език и литература – ЗУЧ

9, 10 , 11 клас

07.07.2022 г.

 

8.30 ч.

 

НПГВМ

стая 208

08.07.2022 г.

инф. табло

Животновъдство,хигиена и хранене -СПП

9 клас

08.07.2022 г.

 

8.30 ч.

 

НПГВМ

стая 208

11.07.2022 г.

инф. табло

Животновъдство -РПП

10 клас

08.07.2022 г.

 

8.30 ч.

 

НПГВМ

стая 208

11.07.2022 г.

инф. табло

Пропедевтика на ВНБ – СПП – 11 клас

08.07.2022 г.

 

8.30 ч.

 

НПГВМ

стая 208

11.07.2022 г.

инф. табло

 

Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.

Съобщението е публикувано и на интернет страницата на училището: www.npgvm -lovech.com