Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Седмично разписание дистанционно обучение 04.01.- 31.01.2021 г.