Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА В УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ КЪМ НПГВМ -  ЛОВЕЧ