Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Списък на учениците от ученическо общежитие през учебната 2022-2023г.

          Списък на учениците от ученическо общежитие през учебната     

          2022-2023г.

 

1.Николай Ивайлов-10 клас

2.Силвестър Радославов-9 клас

3.Альоша Руменов-11 клас

4.Радостин Христов-9 клас

5.Петър Попин-10 клас

6.Иван Бисеров-9 клас

7.Венелин Ивайлов-9 клас

8.Валентин Сирашки-10 клас

9.Никола Иванов-11 клас

10.Сашо Сашев-9 клас

11.Цветомир Валериев-9 клас

12.Теодор Ивов-9 клас

13.Петър Петров-11 клас

14.Айкут Османов-11 клас

15.Алекса Ефраилова-9 клас

16.Михаела Михайлова-9 клас

17.Лили Красимирова-9 клас

18.Цветозара Василева-9 клас

19.Теменужка Альошева-9 клас

20.Деница Иванова-11 клас

21.Илина Павлова-11 клас

22.ДаринаГеоргиева-9 клас

23.Ася Митева-11 клас

24.Севгюзян Митева-9 клас

25.Севгюл Зияева-9 клас

26.Инджи Реджеб-9 клас

27.Ивияна Ивова-9 клас

28.Пламена Калинова-9 клас

29.Марияна Маринова-10 клас

30.Сара Иванова-11 клас

31.Преслава Хорозова-11 клас

32.Елеонора Младенова-10 клас

33.Симона Стоянова-9 клас

34.Михаела Милева.9 клас

35.Жана Владимирова-9 клас