Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

СТЕМ център при НПГВМ

На 21.06.2022 година  се откри мултимедийния СТЕМ център при НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч.

Гости на училището бяха Кметът на Община Ловеч, г-жа К. Маринова; Началникъ на Регионално управление на образованието – Ловеч, г-жа Ив. Буровска; Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Ловеч,  г-жа Д. Рускова; Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните,  д-р Р. Федерчев;  Директорът на Зоопарк Ловеч, д-р Ив. Станков

Поздравителни адреси получихме от Лесотехническият университет, катедра „Ветеринарна медицина“, Тракийският университет и Университетът по хранителни технологии.

Изборът на този момент за официално откриване на новия СТЕМ център в нашето училище не е случаен. Това е поредното събитие в празничния за гимназията месец юни, когато честваме патронния ни празник във връзка със 113 години от рождението на Димитър Димов – ветеринарният лекар, който направи с книгите си блестяща художествена дисекция на българската душа.

Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Д. Димов“ в гр. Ловеч е иновативно училище и предлага уникален продукт на образователния пазар. Като средищно земеделско училище за Северна България, професиите, в които се обучават учениците тук, са родени от връзката на българина със земята и са свързани със  съвременните изисквания за сигурността на храните. Надграждайки добрите традиции на професионалното образование, днес ние продължаваме да се развиваме в условията на модерния свят, да използваме най-добрите технически възможности за обучение.

СТЕМ центърът, който се открива днес, е финансиран по Национална програма “ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА”. При осъществяването на проекта е трансформирано пространството на кабинет “Вътрешни болести” и “Химия и хранителни технологии” и е съоръжено с високотехнологично оборудване в услуга на иновациите в професионалното обучение, които са въведени в училището.

Г-жа Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч поднесе кратко приветствие, а учениците от „Ветера – бенд“ ни поздравиха с песента станала символ на училището – Революция Z.

 https://zetramedia.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80/