Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

На 6.11.2018 г. на посещение в Аграрен факултет бяха ученици и учители от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина 
"Професор д-р Димитър Димов" в гр. Ловеч. На среща с деканското ръководство ни бяха представени възможностите за обучение в Тракийски университет и в Аграрен факултет, след което разгледахме част от учебно-експерименталната база на факултета.