Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Ученическият съвет към НПГВМ

Ученическият съвет към НПГВМ Ловеч работи активно през тази учебна година, като се включи в различни национални и регионални инициативи. Ветеринарният бе единственото училище, избрано да участва в национална инициатива "Управляваме училището с ученическо самоуправление". Ученическият съвет и неговата дейност е оценена от Обществено- консултативен съвет по училищни политики към Областен управител на област Ловеч с грамота 3 място за най-активен ученически съвет в областта.