Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА

Учителят по биология в Националната гимназия по ветеринарна медицина град Ловеч, г-жа ИВАНИЧКА ГЕОРГИЕВА - ЦВЕТАНОВА получи високо признание на XXVI конкурс на СБУ "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА”.
Наградата връчи Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева.
Тази награда е човешкото измерение на дългогодишен труд, отдаденост, подкрепа, удовлетворение и щастие в благородната ни професия.